خبر مهم مهاجرتی کبک | شروع دوباره بررسی پرونده های مهاجرتی کانادا

خانه اخبار و تازه ها اخبار خبر مهم مهاجرتی کبک | شروع دوباره بررسی پرونده های مهاجرتی کانادا

ادامه بررسی های 18000 پرونده مهاجرت به کبک کانادا

افرادی که برای ویزای نیروی متخصص در انتظار بودند,تا پنج شنبه دستور بازرسی پرونده 18000 پرونده به احتمال قوی داده میشود.
مسعولین مهاجرتی کبک در حال بررسی 18000 پرونده مهاجرت به کانادا
 دولت کبک بنا بر دستوراتی که اخیرا از دوست کامادا دریافت کرد,می بایستی که 18000 پرونده مهاجرتی را رسیدگی کنند و آن ها را حذف نکنند.
این دستورالعمل بازنگری پرونده های مهاجرتی, پس از تصمیم سایمون جولین بارت، وزیر مهاجرت کبک،جهت رسیدگی به تقریبا 18000 متقاضی مهاجرتی که برای برنامه ویزای نیروی متخصص به کبک اقدام نموده اند، می باشد که می بایستی تا پنج شنبه آتی مسئولین تاییدیه نهایی این موضوع را بدهند و این پرونده های مهاجرتی بازرسی شوند.

حرف آخر
اگر پرونده شما هم عضو این پرونده هاست نگران نباشید چرا که به احتمال قوی در پنج شنبه آتی دستور بررسی آن ها داده میشود و احتمال پذیرفته شدن درخواست ویزای نیروی متخصص شما به زودی آماده میشود

آخرین بروزرسانی : 14 اسفند 1397 ساعت 00:00